Jaká tajemství skrývá houba Cordyceps?

Cordyceps je vitální houba po staletí používaná v čínské medicíně pro své nesporné účinky na vitalitu, energii i zdraví obecně. Výraz Cordyceps pochází ze spojení latinských slov cord a ceps, což znamená "kyj" a "hlava". Spojitost je možné hledat v tom, že jde o druh houby parazitující na hmyzu. Tato houba napadá svého hostitele (nejčastěji larvy můry, Hepialus armoricanus, ale příležitostně se vyskytuje i na jiných druzích můr), nahradí jeho tkáň a vyklíčí v dlouhé, štíhlé stonky, které už rostou mimo tělo hostitele. V přírodě tento proces trvá zhruba 6 let.

Výskyt houby spadá do nadmořských výšek až 3 500 m, její domovina se nachází v Číně a Tibetu. V přírodě už je však Cordyceps poměrně vzácný, a proto je pro své využití vyráběn komerčně.

Himaláje panorama NATIMA

Cordyceps militaris vs. Cordyceps sinensis

Rod hub cordyceps zahrnuje poměrně široké spektrum druhových variant od C. militaris, C. sinensis, C. liangshamensis, C. gunnii aj. V našich podmínkách se setkáme nejčastěji s druhy Cordyceps militaris a Cordyceps sinensis, mezi kterými jsou určité rozdíly. Cordyceps militaris představuje běžnější druh medicinální houby, která je běžná a velmi snadno se pěstuje i v umělých laboratorních podmínkách, zatímco Cordyceps sinensis je mnohem vzácnější a vyskytuje se v přírodě. C. sinensis má ve srovnání s C. militaris mírně odlišné chemické složení. C. militaris obsahuje méně adenosinu než C. sinensis, na druhou stranu má větší obsah cordycepinu. Jedná se o velmi podobné složky, a proto se jejich účinky liší pouze minimálně.

Cordyceps

Cordyceps – široké spektrum účinných látek na jednom místě

Cordyceps je plný výživných a cenných složek. K hlavním patří cordycepin (3′-deoxyadenosin) a jeho deriváty. Cordycepin má mimo protirakovinných, také insekticidní a antibakteriální účinky.1 O cordycepinu se však hovoří i v souvislosti s léčbou nových nemocí, jako je SARS, AIDS nebo prasečí chřipka.2 Další významnou látkou je nukleosid adenosin (hlavní látka varianty Cordyceps sinensis), jehož hlavní účinky se připisují zvýšení energie, zlepšení využití kyslíku, tedy i podpoře správného prokrvení srdce, mozku i pohlavních orgánů. Rovněž disponuje protirakovinnými, antivirovými a protiplísňovými účinky a pozitivním ovlivněním imunity.

Dále lze zmínit ergosterol, který vykazuje protinádorovou a imunomodulační aktivitu, polysacharidy, glykoprotein a peptidy obsahující kyselinu α-aminoisobutanovou. Ty poskytují protinádorové, antimetastatické, imunomodulační, antioxidační, protizánětlivé, insekticidní, antimikrobiální, hypolipidemické, hypoglykemické, anti-ageingové, neuroprotektivní a renoprotektivní účinky. Polysacharidy obsažené v Cordycepsu mají protizánětlivé, antioxidační, protinádorové, antimetastatické, imunomodulační, hypoglykemické, steroidogenní a hypolipidemické účinky.3

Jaké konkrétní benefity Cordyceps tělu přináší?
I. Zvýšení energie a fyzického výkonu

Má se za to, že Cordyceps zvyšuje v těle produkci molekuly adenosintrifosfátu (ATP), která je nezbytná pro dodávání energie do svalů. Uvedené může zlepšit využívání kyslíku tělem, především během cvičení.4 Zvýšení výkonu bylo sledováno u dospělých jedinců, ovšem ne už u trénovaných sportovců.

II. Anti-aging účinek

Vitalita a účinky proti stárnutí

Kdo by nechtěl vypadat a cítit se mladší? Cordyceps lidé mnohdy užívají ke snížení únavy a nabrání sil a sexuálního apetitu. Vědci se domnívají, že díky obsahu antioxidantů má Cordyceps potenciál fungovat proti stárnutí.5 Antioxidanty mají mnoho pozitivních účinků, dokáží zlepšovat paměť i sexuální funkce. Jsou to molekuly, které bojují proti poškození buněk tím, že neutralizují volné radikály, které se jinak účastní rozvoji nemocí a stárnutí. Studie provedené na myších nebo ovocných myškách potvrdily, že užívání Cordycepsu dokázalo těmto živočichům významně prodloužit život (oproti těm, kteří Cordyceps neužívali).

III. Protinádorové a protirakovinné účinky

V posledních letech stoupá zájem vědců o účinky Cordycepsu na zpomalení růstu nádorů. Výzkumy realizované ve zkumavkách prokázaly, že Cordyceps dokáže inhibovat růst mnoha typů lidských rakovinných buněk, včetně rakoviny plic, tlustého střeva, kůže a jater.6 7 Některé výsledky také naznačují, že Cordyceps může pomáhat snížit výskyt komplikací objevujících se při léčbě některých druhů rakoviny.

IV. Diabetes 2. typu pod kontrolou

Cordyceps obsahuje speciální typ cukru, který má potenciál pomáhat při léčbě cukrovky. Cukrovka je onemocnění, při němž tělo buď neprodukuje, nebo nereaguje na hormon inzulín, který za běžných okolností přenáší glukózu do buněk pro energii. Pokud tělo neprodukuje dostatek inzulínu nebo na něj dobře nereaguje, glukóza se nemůže dostat do buněk a zůstává v krvi. Příliš mnoho glukózy v krvi může postupem času způsobit vážné zdravotní problémy.

Účinek Cordycepsu lze spatřovat v tom že dokáže napodobovat účinek inzulinu, a tím udržovat hladinu cukru v krvi na normální hodnotě. Existuje také domněnka, že Cordyceps pomáhá chránit před onemocněním ledvin, které prezentuje častou komplikaci cukrovky.

V. Zdravé srdce

čínská tradiční medicína 1200Účinky Cordycepsu lze spatřovat i v pozitivním ovlivnění srdce. V Číně je Cordyceps schválen pro léčbu arytmie, tedy stavu, kdy je srdeční tep příliš pomalý, příliš rychlý nebo nepravidelný. Pozitivní ovlivnění arytmie je připisováno obsahu adenosinu v Cordycepsu. Adenosin je přirozeně se vyskytující sloučenina s protektivními účinky na srdce.8

Cordyceps rovněž dokáže příznivě ovlivnit hladinu cholesterolu. U myší dokázalo užívání Cordycepsu snížit hladinu triglyceridů v krvi, tuků, jejichž vysoká hladina souvisí s vyšším rizikem srdečních onemocnění.9

VI. Zvýšení plodnosti

Neplodnost v současné době postihuje mnoho párů. Rostlinné produkty ve zvyšování fertility jsou oproti syntetickým lékům na vzestupu. Již zmiňovaný cordycepin dokáže podle všeho kromě již uvedeného také zvyšovat množství a kvalitu spermií. Podporou tvorby testosteronu dokáže Cordyceps militaris pomáhat s mnoha problémy plynoucími z jeho nedostatku a pozitivně tak ovlivňovat reprodukční zdraví.10

VII. Protizánětlivé účinky

Cordyceps dokáže pomoci při boji se záněty. Ty mohou ve své nadměrné míře negativně ovlivňovat i vznik srdečních onemocní nebo nádorů. Bylo zjištěno, že pokud jsou lidské buňky vystaveny působení Cordycepsu, dochází k potlačení speciálních proteinů, které zvyšují zánět v těle.11 Diskutují se rovněž účinky Cordycepsu při léčbě astmatu, které rovněž souvisí s tím, že je při něm tělo vystaveno zánětu. Rovněž lze Cordycepsu pravděpodobně připisovat lokální účinky při zánětech na kůži.

VIII. Antimykotické, antimikrobiální a antivirové účinky

Zaznamenány byly též terapeutické účinky proti infekci virem chřipky. Extrakty proteázy Cordyceps dokáží inhibovat růst některých hub, silný antifungální účinek vykazuje Cordyceps i proti Fusarium oxysporum, Bipolaris maydis, Mycosphaerella arachidicola, Rhizoctonia solani a Candida albicans.12

ZÁVĚR

Cordyceps je cenná houba, která se v čínské medicíně používá již po staletí díky svým pozitivním účinkům na vitalitu, energii a celkové zdraví. Houba je bohatá na různé účinné látky, včetně cordycepinu, adenosinu, ergosterolu, polysacharidů, glykoproteinu a peptidů, které nabízejí širokou škálu zdraví prospěšných látek. Ačkoli je potenciál této medicinální houby vysoký, bude potřeba dalšího výzkumu, aby se všechny tyto účinky potvrdily.DOSTUPNÉ SUPLEMENTY HOUBY CORDYCEPS NA NAŠEM E-SHOPU:

Natios cordyceps extract

NATIOS Cordyceps Extract, 500 mg, 40% polysaccharides, 90 veganských kapslí

 

Mycomedica Cordyceps

MycoMedica Cordyceps CS-4 Extract, 500 mg, 90 rostlinných kapslí

 

Natios Cordyceps prášek

NATIOS BIO Houba Cordyceps sinensis Mletá (Housenice čínská), 100 g

 


Natios cordyceps extract
NATIOS Cordyceps Extract, 500 mg, 40% polysaccharides, 90 veganských kapslí
Mycomedica Cordyceps
MycoMedica Cordyceps CS-4 Extract, 500 mg, 90 rostlinných kapslí

Natios Cordyceps prášek
NATIOS BIO Houba Cordyceps sinensis Mletá (Housenice čínská), 100 g

 

Použitá literatura:
[1] NG, T. B.; WANG, H. X. Pharmacological actions of Cordyceps, a prized folk medicine. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2005. 57(12): 1509-1519.

[2] MEHRA, A.; ZAIDI, K. U.; MANI, A.; THAWANI, V. The health benefits of Cordyceps militaris - a review. KAVAKA. 2017, 48(1):27-32.

[3] NG, T. B.; WANG, H. X. Pharmacological actions of Cordyceps, a prized folk medicine. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2005. 57(12): 1509-1519.

[4] CHEN, S.; LI, Z.; KROCHMAL, R. Effect of Cs-4® (Cordyceps sinensis) on Exercise Performance in Healthy Older Subjects: A Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2010, 16(5): 585-590.

[5] VASILJEVIC, J. D.; ZIVKOVIC, L. P.; CABARKAPA, A. M. et al. Cordyceps sinensis: Genotoxic Potential in Human Peripheral Blood Cells and Antigenotoxic Properties Against Hydrogen Peroxide by Comet Assay. Altern Ther Health Med. 2016. (2):24-31.

[6] BIZARRO, A.; FERREIRA, I.; SOKOVIĆ, M. et al.Cordyceps militaris (L.) Link Fruiting Body Reduces the Growth of a Non-Small Cell Lung Cancer Cell Line by Increasing Cellular Levels of p53 and p21. Molecules. 2015; 20(8):13927-40.

[7] LEE, H. H.; LEE, S.; LEE, K. Anti-cancer effect of Cordyceps militaris in human colorectal carcinoma RKO cells via cell cycle arrest and mitochondrial apoptosis. Daru. 2015. 4;23(1):35.

[8] YAN, X. F.; ZHANG, Z. M.; YAO, H. Y. Cardiovascular protection and antioxidant activity of the extracts from the mycelia of Cordyceps sinensis act partially via adenosine receptors. Phytother Res. 2013, 27(11):1597-604.

[9] GAO, J.; LIAN, Z. Q.; ZHU, P.; ZHU, H. B. Lipid-lowering effect of cordycepin (3'-deoxyadenosine) from Cordyceps militaris on hyperlipidemic hamsters and rats. Yao Xue Xue Bao. 2011, 46(6):669-76.

[10] MEHRA, A.; ZAIDI, K. U.; MANI, A.; THAWANI, V. The health benefits of Cordyceps militaris - a review. KAVAKA. 2017, 48(1):27-32.

[11] KIM, K. M.; KWON, Y. G.; CHUNG, H. T. et al. Methanol extract of Cordyceps pruinosa inhibits in vitro and in vivo inflammatory mediators by suppressing NF-kappaB activation. Toxicol Appl Pharmacol. 2003.190(1):1-8.

[12] MEHRA, A.; ZAIDI, K. U.; MANI, A.; THAWANI, V. The health benefits of Cordyceps militaris - a review. KAVAKA. 2017, 48(1):27-32.

 

Autor: Veronika Šopíková