Houba Lion's Mane: Přírodní neurologický zázrak?

Lidé se v poslední době stále častěji odklání od nadměrného užívání komerčně vyráběných léků a snaží se hledat zdraví v přírodě. Velký boom v tomto směru zažívají právě vitální jedlé houby, jejichž účinky již tisíce let znají a také hojně využívají obyvatelé Číny, Japonska či Indie. Jednou z těchto významných medicinálních hub je právě Lion’s Mane (známá také jako Hericium erinaceus, Korálovec ježatý či yamabushitake).

Lions Mane Blog Banner

Odkud pochází a jak vypadá?

Její domovinou je Severní Amerika, Evropa a Asie. Jedná se o stopkovýtrusnou houbu rodu Hericium (korálovec). Na celém světe se lze setkat s několika desítkami druhů korálovců. V Čechách a na Slovensku roste například korálovec ježatý (H. erinaceus), korálovec bukový (H. coralloides) nebo korálovec jedlový (H. flagellum). U nás roste poměrně vzácně a není příliš známý, neboť roste v zimním období, kdy mnoho lidí do lesa nevyráží.

Jedná se o parazitickou, avšak jedlou houbou, která vyrůstá na kmenech listnatých stromů, hlavně buků a dubů, na kterých tvoří husté, bílé, nevětvené plodnice, pokryté drobnými ostny a dlouhými třásněmi. Svým vzhledem může připomínat lví hřívu - odtud pojmenování Lion's Mane, což v angličtině doslovně znamená "Lví hříva".1

Prospěšné látky a jejich účinky

Lion’s Mane obsahuje bioaktivní látky, které mají mnoho příznivých účinků na organismus, zejména mozek, srdce a střeva. Z konkrétních látek obsahuje houba hlavně hericenony (v plodnicích) a erinaciny (v myceliu). Uváděné zdraví prospěšné vlastnosti plodnic hub a mycelia zahrnují antibiotické, antikarcinogenní, antidiabetické, protiúnavové, antihypertenzní, antihyperlipodemické, kardioprotektivní, hepatoprotektivní, nefroprotektivní a neuroprotektivní vlastnosti. Dále si připisují účinky v podpoře proti stárnutí, v boji proti úzkostem a depresím, nebo zlepšení kognitivních schopností. Tyto benefity jsou využívány například při prevenci nebo léčbě chronických kognitivních a neurologických onemocněních.

Jaké benefity Lion’s Mane nabízí?
I. Demence, Alzheimerova choroba aj. nemají díky Lion’s Mane šanci

Doktor mozek nervový systém NATIMA 1200Výše uvedené tvrzení sice může působit zavádějícím dojmem, ale Lion’s Mane je skutečně připisována významná role v ochraně proti rozvoji demence, včetně Alzheimerovy choroby. S přibývajícím věkem obvykle klesají kognitivní schopnosti a schopnost mozku tvořit nová nervová spojení klesá. To mnohdy způsobuje oslabení kognitivního aparátu a vede k rozvoji demencí.

Lion’s Mane obsahuje dvě speciální sloučeniny, u nichž je předpokladem, že mohou stimulovat růst mozkových buněk a chránit je před degenerativními procesy: hericenony a erinaciny. Existuje dokonce studie z roku 2020 provedená na lidech s rozvíjející se Alzheimerovou chorobou, která zjistila, že suplementace 1 gramem Hericia denně po dobu 49 týdnů podstatně zlepšila výsledky kognitivních testů ve srovnání s placebem.2

II. Zmírnění depresí či úzkostí

Pocity úzkosti a deprese zažívá až třetina lidí ve vyspělém světě. Díky protizánětlivým účinkům, které Lion’s Mane má, je předpokládáno, že může snižovat příznaky úzkosti a deprese. Extrakt z Lion’s Mane pomáhá regenerovat mozkové buňky, čímž dochází ke zlepšení fungování hipokampu, oblasti mozku, která zpracovává vzpomínky a emocionální reakce.3 Zlepšené fungování hipokampu může mít na svědomí i snížení úzkostného a depresivního chování. Byly zaznamenány také efekty na dlouhodobé zlepšení nálady a zvýšení koncentrace.4

III. Zotavení po narušení CNS

Poranění mozku či míchy může mít různé nepříznivé zdravotní následky. Mnohdy dochází k paralýze či ztrátě duševních funkcí a jejich léčení může trvat dlouho. Lion’s Mane podle všeho dokáže pomoci urychlit zotavení po takových poraněních či narušeních tím, že stimuluje růst a opravu nervových buněk.5 Dokáže rovněž pravděpodobně snížit závažnost poškození mozku po mrtvici.

Doktor Doctor NATIMA 1600

IV. Ochrana trávicího traktu

Poměrně častým problémem souvisejícím s trávicím traktem je vznik vředů, které nejčastěji postihují žaludek, ale mohou se objevit i v tenkém a tlustém střevě. Lion’s Mane dokáže chránit před rozvojem žaludečních vředů tím, že inhibuje růst H. pylori (nejčastější bakterie způsobující vznik žaludečních vředů) a ochraňuje žaludeční výstelku před poškozením6.

I v trávicím traktu lze sledovat protizánětlivý účinek Lion’s Mane, který zde dokáže zabránit poškození tkání v dalších částech trávicího traktu (např. při ulcerózní kolitidě nebo Crohnově chorobě).7

V. Snížení rizika srdečních onemocnění

Srdeční onemocnění stojí na prvním místě, co se týče příčin úmrtí nejen u nás, ale i jinde ve světě. Protektivní efekt užívání Lion’s Mane spočívá v tom, že dokáže ovlivňovat rizikové faktory podílející se na vzniku a rozvoji srdečních onemocnění, např. zlepšuje metabolismus tuků a snižuje hladinu triglyceridů. K pozitivnímu ovlivnění dochází i ve vztahu k cholesterolu a látka obsažená v Lion’s Mane - hericenon B dokáže snížit rychlost srážení krve, a tím snížit riziko srdečního infarktu nebo mrtvice.8

VI. Pozitivní ovlivnění diabetu a jeho symptomů

Diabetes je onemocnění související s narušením hospodaření s cukrem v krvi. Cukrovka může později vést až k rozvoji poškození ledvin, narušení nervů v rukou a nohou či ztrátě zraku. Efekt Lion’s Mane tkví právě v pozitivním ovlivnění tohoto hospodaření a omezením vedlejších projevů diabetu. Způsob, kterým uvedené Lion’s Mane provádí je schopnost blokování aktivity enzymu alfa-glukosidázy, který štěpí sacharidy v tenkém střevě.9

VII. Pomáhá vyhrát boj s rakovinou

Lions mane wooden background NATIMA 1200Prvotní výzkumy naznačují, že při smíchání rakovinných buněk s extraktem z Lion’s Mane došlo k rychlejšímu odumírání rakovinných buněk, a to zejména buněk rakoviny jater, tlustého střeva, žaludku a krve.10 11 Zaznamenány byly také účinky na zpomalení růstu nádorů, to však bylo prozatím potvrzeno pouze u zvířat.12

VIII. Redukce zánětu a oxidativního stresu

Chronický zánět a oxidační stres lze považovat za hlavní příčiny mnoha současných novodobých nemocí, včetně srdečních chorob, rakoviny a autoimunitních poruch. Extrakty z Lion’s Mane obsahují silné protizánětlivé a antioxidační sloučeniny, které mohou pomoci omezit důsledky těchto civilizačních onemocnění. Rovněž je diskutován přínos ve snížení některých zdravotních rizik spojených s obezitou.13

IX. Nakopne imunitní systém

Při oslabeném imunitním systému je člověk vystaven mnohem většímu riziku napadení viry, bakteriemi aj. Užívání Lion’s Mane dokáže posilovat imunitní systém prostřednictvím zvýšení aktivity střevního imunitního systému, který ochraňuje tělo před patogeny, které se dostávají do střeva ústy nebo nosem.

Jak užívat?

Houbu Lion’s Mane můžete konzumovat syrovou, vařenou, sušenou nebo i jako čaj. Jelikož jde o poměrně chutnou houbu (její chuť je připodobňována k mořským plodům), lze ji přidávat do omáček, polévek, smoothie nebo např. rizota.

Pakliže ale chcete zintenzivnit její účinky a dopřát si veškeré benefity, lze doporučit užívání ve formě kapslí, především pak ve formě extraktů. Optimální dávky vhodné pro konkrétní efekt na zdraví nebyly dosud stanoveny. V různých výzkumech se uvádí různé koncentrace a velikosti dávky. Záleží také na technologickém postupu, který je pro její využití použit.

ZÁVĚR

Lion's Mane je vitální houba, která má velký potenciál v oblasti neurologického zdraví. Díky svým neuroprotektivním vlastnostem se jedná o jeden z nejžádanějších doplňků pro zdraví nervů, mozku a pro prevenci či podporu léčby různých neurologických onemocnění. Mnoho těchto benefitů již bylo testováno a do určité míry potvrzeno na lidech, ovšem pro definitivní potvrzení si budeme muset ještě na pár výzkumů počkat.DOSTUPNÉ SUPLEMENTY HOUBY LION'S MANE NA NAŠEM E-SHOPU:

Natios Lion extract

NATIOS Lion's Mane Extract, 500 mg, 30% polysaccharides, 90 veganských kapslí

 

Mycomedica Lion

MycoMedica Hericium Extrakt (Lion's mane), 500 mg, 90 rostlinných kapslí

 

Natios Lion prášek

NATIOS BIO Houba Lion's Mane Mletá (Korálovec ježatý), 100 g

 


Natios Lion extract
NATIOS Lion's Mane Extract, 500 mg, 30% polysaccharides, 90 veganských kapslí
Mycomedica Lion
MycoMedica Hericium Extrakt (Lion's mane), 500 mg, 90 rostlinných kapslí

Natios Lionprášek
NATIOS BIO Houba Lion's Mane Mletá (Korálovec ježatý), 100 g

 

Použitá literatura:
[1] PATOČKA, J. Bioaktivní látky houby Korálovce ježatého (Hericium Erinaceus rinaceus). Psychiatrie. 2014. 18(4): 12-17.

[2] LI, I. CH.; CHANG, H.-H.; LIN, C.-H. et al. Prevention of Early Alzheimer’s Disease by Erinacine A-Enriched Hericium erinaceus Mycelia Pilot Double-Blind Placebo-Controlled Study. Front Aging Neurosci. 2020; 12: 155.

[3] RYU, S.; GEUN, H. L.; KIM, J. Y. Hericium erinaceus Extract Reduces Anxiety and Depressive Behaviors by Promoting Hippocampal Neurogenesis in the Adult Mouse Brain. J Med Food. 2018. 21(2):174-180.

[4] NAGANO, M.; SHIMIZU, K.; KONDO, R.; HAYASHI, C.; SATO, D.; KITAGAWA, K.; OHNUKI, K. Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake. Biomed Res. 2010; 31(4):231-237.

[5] SAMBERKAR, S.; GANDHI S.; NAIDU, M. et al. Lion's Mane, Hericium erinaceus and Tiger Milk, Lignosus rhinocerotis (Higher Basidiomycetes) Medicinal Mushrooms Stimulate Neurite Outgrowth in Dissociated Cells of Brain, Spinal Cord, and Retina: An In Vitro Study. Int J Med Mushrooms. 2015;17(11):1047-54.

[6] WANG, G.; ZHANG, X.; MAIER, S. E. et al. In Vitro and In Vivo Inhibition of Helicobacter pylori by Ethanolic Extracts of Lion's Mane Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Agaricomycetes). Int J Med Mushrooms. 2019;21(1):1-11.

[7] QIN, M.; GENG, Y.; LU, Z. et al. Anti-Inflammatory Effects of Ethanol Extract of Lion's Mane Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Agaricomycetes), in Mice with Ulcerative Colitis. Int J Med Mushrooms. 2016;18(3):227-34.

[8] ALBADAWI, D. A. I.; RAVISHANKAR, D.; VALLANCE, T. M. et al. Impacts of Commonly Used Edible Plants on the Modulation of Platelet Function. Int J Mol Sci. 2022 Jan; 23(2): 605.

[9] LEE, S. K.; RYU, S. H.; TURK, A. et al. Characterization of α-glucosidase inhibitory constituents of the fruiting body of lion's mane mushroom (Hericium erinaceus). J Ethnopharmacol. 2020. 15;262:113197.

[10] KIM, S. P.; KANG, M. Y.; CHOI, Y. H. et al. Mechanism of Hericium erinaceus (Yamabushitake) mushroom-induced apoptosis of U937 human monocytic leukemia cells. Food Funct. 2011. 2(6):348-56.

[11] LI, W.; ZHOU, W.; KIM, F.-J. et al. IsolatiLI, W.; ZHOU, W.; KIM, F.-J. et al. Isolation and identification of aromatic compounds in Lion's Mane Mushroom and their anticancer activities. Food Chem. 2015. 1;170:336-42.on and identification of aromatic compounds in Lion's Mane Mushroom and their anticancer activities. Food Chem. 2015. 1;170:336-42.

[12] LI, G.; YU, K.; LI, F. et al. Anticancer potential of Hericium erinaceus extracts against human gastrointestinal cancers. J Ethnopharmacol. 2014. 28;153(2):521-30.

[13] MORI, K.; OUCHI, K.; HIRASAWA, N. The Anti-Inflammatory Effects of Lion's Mane Culinary-Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) in a Coculture System of 3T3-L1 Adipocytes and RAW264 Macrophages. Int J Med Mushrooms. 2015;17(7):609-18.

 

Autor: Veronika Šopíková